PERMANENT WORKS  •

CONTEXT BASED WORKS  •

COLLABORATIVE WORKS  •

OTHER WORKS  •

INFO

Fortovssouvenirs 2013

I samarbejde med Områdeløft Sundholmskvarteret.

21 stedspecifikke skulpturobjekter nedlagt i Sundholmskvarterets fortove til minde om kvarterets forvandling fra landsby over småindustri til beboelse. Materiale og  visuelle virkemidler understøtter fortællingen og det stedspecifikke.

Fortovssouvenirs. Tekstlig bearbejdning: SubVerse Text og Tone 2013. Download PDF file

Fotos: Dorte Krogh

Årsregnskab 2013-14

Udsmykningen ” Årsregnskab 2013-14” er et visuelt kunstværk til og med Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab i form af en installation, der relaterer til medarbejdernes ønsker, firmaets identitet og stedets arkitektur.

En post-it-undersøgelse foretaget i begyndelsen af projektet ved et medarbejdermøde og løbende samtaler med medarbejderne danner grundlag for de trufne valg.

 

Da firmaet beskæftiger sig med regnskab og revision, har det overordnede greb været at transformere regnskabsmæssige begreber, tal og matematik til visuelle virkemidler. På en enkelt post-it stod der:  Et regnskab er kunst i sig selv. Dette giver anledning til spørgsmål som: Hvad er regnskab? og hvad er kunst? og hvad er fælles for de to områder?

 

Udsmykningen er steds- og situationsspecifik og skabt både til og med medarbejderne i Albjerg. Udsmykningen har ikke kunnet realiseres uden medarbejderinvolvering, hvilket styrker værkets tilknytning til Albjerg, dets immaterielle betydningslag pointeres og gør kunstneren til en medspiller i stedet for en udenforstående. Enkeltværkerne relaterer til den givne virkelighed på kryds og tværs i en cirkel-komposition og er unikke i deres æstetiske fremtræden. Den kunstneriske dimension er ikke begrænset til objekterne, men udstrækkes til samspillet mellem de enkelte objekter, holdt sammen af den bagvedliggende ide.

Fotos: Dorte Krogh

Udsyn – Indblik

Charlotteskolen, Hedehusene, 2008

 

Udsyn – Indblik. Stedspecifik udsmykning af væg i Charlotteskolens indskolingsrum.  Givet var et almindeligt, stort verdenskort på modsatte side af udsmykningsvæggen. Jeg fremstillede et  landkort ud fra det verdensbillede, som jeg fik indtryk af gennem statistikker og samtaler med skoleinspektøren, udvalgte lærere, ansatte og elever.

Fotos: Dorte Krogh

A.M. JOBIM SHOWBIM JOCHIMSEN©2015