PERMANENT WORKS  •

CONTEXT BASED WORKS  •

COLLABORATIVE WORKS  •

OTHER WORKS  •

INFO

Lediggængeren møder Willumsens Pegasus (2003)

Souvenirbilleder fra Mallorca (2005)

Trappenisten møder Elevatisten (2003)

Is the Bathroom Still There? (1992)

Hvem har set mit spisestel? (2000)

Opstigelse til erkendelse (2009)

Lediggængeren i Hvide Sande(2008)

Spor 12 linje H (2008)

Bestik af situationen. (1996)

Homewood Cemetary (1992)

Violence/Visual Pleasure (1992)

24 Hours in Aliquippa (1993)

Hunt Library (1991)

Lediggængeren møder Willumsens Pegasus, 2003,

Udstillingen "Interim 2003", Den Frie Udstillingsbygning

Den Frie Udstillingsbygning, tegnet af Willumsen, er kendt for sine fine lysforhold.

Trækasse, der mimer loftet, ca. 210 x 420. Bemalet dug, der mimer loftet. Farven skifter alt efter vinklen, man ser den fra.

Det fremmer samtalen, at man ser noget forskelligt, hvilket flytter fokus fra værket til beskueren.

Fotos: Dorte Krogh

Souvenirmaleri fra Mallorca, 2005

Udført efter et Artist in residency på CCA Andratx, Mallorca. Opgaven : Et landskabsmaleri i det fri. Resultat: Hvis jeg ikke må komme til landskabet, fordi alle de historiske landskabsmalere spærrer for udsigten, må landskabet i form af krydsfinersplader komme til mig i mit værksted i København.

Udstillet på udstillingen “Interim 2005”, Den Frie Udstillingsbygning, København

Trappenisten møder Elevatisten. 2003,

Udstillingsudsnit, Charlottenborgs Forhal.

Top

Trappenisten møder elevatisten

-en stedspecifik installation i Charlottenborg Udstillingbygnings forhal og trapperum. Installationen er et led i en undersøgelse af mellem kunst, design og jura.

 

Det folkelige: „Transitbutikken“. Galleri- og museumsværker af Transit: CPH’s kunstnere er i forhallen præsenteret i butikssammenhæng. Det er har muligt at købe et særligt minde om udstillingen med hjem.

 

Det sociale: Trappen og elevatoren som mulige mødesteder. Til den ene side mødes ELEVATISTENS blik på „op- og nedstigningsbilledet“ af TRAPPENISTER på Forårsudstillingen anno 1902. Til den anden side møder blikket nutidige TRAPPENISTER på vej til og fra udstillingssalene.

 

Det historiske: Arkitekt Albert Jensens (1847-1913) 1800-talstrappe. der lå til venstre for indgangen, fungerede som en scene, hvor man så og blev set. Modsat har den nuværende trappe fra 1979 med dens „sneglegang“ og repos overraskelses- og overvågningskarakter. Fra repos’erne i snittegningen, der var udmålt i alen, udgår den nutidige trappe, med mål i cm. Var den gamle trappe af træ eller marmor?

 

Det økonomiske: For at få kunstværkerne på udstillingen i cirkulation og ud til en bredere kreds er der udstedt „Investeringsbeviser“ med pålydende værdi 1500 kr, til en pris af 1000 kr. Investorer får forhåndsrabat på 33% samt en række fordele, for eksempel ret at sidde i „Transitbutikken“s „V.I.P. lounge“.

 

Det ubemærkede: Lediggængeren lægger mærke til det, vi andre ofte overser, for eksempel fænomener, der opstår ved relationen mellem lys, billed og TRAPPENIST/ELEVATIST i „Op- og nedstigningsbilled“.

„TRAPPEUR“ på kanten. Trappeangst.

 

Det juridiske: Uanset om man overser de autoritære anvisninger eller aktivt vælger at benytte trappen henholdsvist elevatoren op til udstillingssalene, gribes man af insigt og indsata at nå udstillingssalene ad anden vej.

„Investeringsbeviser“ i samarbejde med Marianne Hesselbjerg.

 

Jobim, 2003

Fotos:  Torben Dragsby. (Katalog)

Is the Bathroom Still There? Installation, 1992,

The Alternative Art Space, Pittsburgh, PA

Text on wall, wall-drawing with pencil, soap, collected and framed toilet paper wrappings from different restaurants around Pittsburgh, ceramic tiles.

Foto: Todd Bartel

Retten er sat. 2000, Forårsudstillingen. Charlottenboerg

En undersøgelse af forholdet mellem kunst og design i en censureret kontekst. Stjålet keramik og udstillingsbord.

Opstigelse til erkendelse, §291, 2009, (katalog)

Video som dokumentation af fuldendelsen af Opstigelse til erkendelse.

Vist på udstillingen ”Interim:Metropol:Rundetaarn, Rundetårn, 2009

Top

Rundetårn med bibliotek og observatorium var oprindelig tænkt som et sted, hvor de studerende kunne ”opstige til erkendelse”. I Rundetårns indgang hænger et gammelt maleri med en tekst, der forbyder al skrivning, tegning og ridsning på vægge og loft med mere samt at gerningspersoner straffes med bøde efter politivedtægten. I dag henhører hærværk under straffeloven og straffes med fængsel op til 6 år.

 

Teksten : Udklippede bogstaver i sølvpap. 10 cm, nylonsnor, galvaniserede skruer.

Teksten i loftet lyder:

§291. Den, der ødelægger, beskadiger eller bortskaffer ting, der tilhører en anden, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder.

§291, stk. 2. Øves der hærværk af betydeligt omfang eller af mere systematisk eller organiseret karakter, eller er gerningsmanden tidligere fundet skyldig efter nærværende paragraf eller efter § 180, §181, §183, stk. 1 og 2, §184, stk.1, §193 eller §194, kan straffen stige til fængsel i 6 år.

 

Videoen viser, hvordan folk bevæger sig rundt i samme mønster på gulvet, når de læser teksten, der hænger i loftet.

Foto: Jeppe Sørensen

Videodokumentation: Niels Plenge

Hvide Sande Visualized. 2008, Udstillet på udstillingen ”Kunst i Dybet”,

i Slusens Manøvregang, Hvide Sande

 

Fotos: Dorte Krogh

Spor 12 linje H, Udsigtsbilleder i fart mellem København H og Frederikssund. Skæve formater.

Udstillet på ”Kunsten, Skolen, Nødvendigheden”, i anledning af Thorstedlund Kunsthøjskoles 25års jubilæum, Langes Magasin, Frederikssunds Kunstforening, 2008.

 

Top

Spor 12 linie H, rød, 2008,  ca. 40x40 cm, akryl, interferensfarve.

Set fra siden er det beige

Spor 12 linie H, blå, 2008, ca. 40x40 cm, akryl, interferensfarve.

Set fra siden er det beige

Fotos: Dorte Krogh

Bestik af situationen. 1996.

Udstilling i fagforeningen FTF, kantinen, Niels Hemmingsensgade.

 

Homewood Cemetary. Pittsburgh, 1991,

In collaboration with Janet Kettering, Homewood Cemetary, Pittsburgh. A project about the social in life and death. A comparative research into city-planning and graveyard plot-planning.

Udstillet på Carnegie Melleon University, Fine Art, forsøgt udstillet på den privatejede  Homewood Cemetary, men afslag fra bestyrelsen.

En del billeder bortkommet.

 

Violence/Visual Pleasure, 1991, Birmingham Loft, Pittsburgh, USA

 

Top

Aliquippa Exists, 1993.

Udstillingen 24 Hours in Aliquippa.

(Katalog) Sammen med The Water Autorities og byens bandeleder.

 

No food, 1991

Udstillingen 40 Days and 40 Nights, Hunt Library,  Carnegie Mellon University, Pittsburgh, PA

Tal valgt af bibliotekar, Sandra Smykla,

Top

A.M. JOBIM SHOWBIM JOCHIMSEN©2015